Zakopavanje je ... Kaj pokopava?
Horon'it (Neh 2,10, 19; Neh 13:28) ) - cm. Sanavallat.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.