Buhonovy - it ... Kaj Buhonovy?
Buhonovy - stari ruski plemiške družine, ki vodi začetek Andrew Stepanovič Buhonova, prevedenega nepremičnin leta 1633 je bil njegov vnuk, Jeremiah Martynovich Buhonov Centurion Moskva mušketirji (1677), nato pa stotnika ( 1681). Rod je v VI rodovnik knjige pokrajini Tula, vendar glasniki vlade v senatu, zaradi pomanjkanja dokazov ni bila odobrena v starem plemstva, in zapiše v II delu genealoške knjige vojaške zasluge. B. R-in.

Biografski slovar. 2000.