Biografski slovar

Budagov Lazar Z.

Budagov Z. Lazar - in ... Kaj je Z. Budagov Lazar?
Budagov, Z. Lazar - Orientalist (umrl 1878), rojen armenski. Študiral je v gimnaziji Astrakhan, poslušal predavanja v Moskvi in ​​Kazanu, kjer je zaključil tečaj; 3 leta je bil učitelj perzijskih in tatarski jezikov v Tiflis gimnaziji, od leta 1845 do 1870 je bil docent Univerze v Sankt Peterburgu v oddelku Tatar jezika (aderbeydzhanskogo prislovom). Njegovo glavno delo je "Primerjalni slovar turško-tatarskih prispevkov" (Sankt Peterburg, 1868 - 70). Poleg tega so objavljene "praktični vodnik za turške-tatarski aderbeydzhanskomu narečja" (Wiley, 1857) - se zdi, da bo prvi poskus za uporabo metode Robertson je za preučevanje orientalskih jezikov; da prej, Tiflis, čas njenega delovanja: "Kratek učbenika jezika Tatar" in govora "o poučevanju Mohamedu in o razlogih za njeno hitro širjenje."

Biografski slovar. 2000.