Biografski slovar

Broyakovsky Serapionovi Serapionovich

Broyakovsky Serapionovi Serapionovich - it ... Kaj Broyakovsky Serapionovi Serapionovich?
Broyakovsky, Serapionovi Serapionovich - duhovni pisatelj (rojen leta 1861). Izobražen na Kijevski teološki semeniki. Sodeloval v "rezident Kijevu," "ruski romar", "Cerkev Bulletin", "Misijonar Review", "The Wanderer", "nedelja branje" in drugi. Od leta 1909 Broyakovsky objavlja mesečno revijo "duhovno svetovanje". Ločeno objavljena Broyakovskim dela: "The zbirko kratkih pridig ob nedeljah in praznikih" (4. ed, Kiev, 1912.), "Župnijska kronika" (ed 2., Kiev, 1912.), "Eseji in zgodbe" (3. izd.), "Satellite pastir" (3. ed., Kijev, 1912), "za veri v Kristusa" (Kijev, 1905), "nauki vprašanje ob nedeljah, praznikih, spominskih dnevih in različnih primerih" (Kijev, 1907), "Navodila in govori o vseh možnih priložnostih" (2. izd., 1912) in drugi.

Biografski slovar. 2000.