Kruh ponudbe je ... Kakšna je ponudba kruha?
Predlogi (Izhod 25: 30, Izhod 35: 13, Izhod 39:36, Ex 40 : 23, Lev 24: 5, Numbers 4: 7, 1 Kings 21: 6, 3 Kings 7: 48, 1 Chron 9: 32; 1 Chr. 23: 29; 1 Chron 28:16; 2 Chron. 2: 4 , 2 Chron 4: 19, 2 Chr 13: 11, 2 Chr 29:18, Matej 12: 4, Mar 2: 26, Luke 6: 4) - v Hebrejskem besedilu: kruh obraza ali prisotnost Boga. Kruh ponudbe je bil pečen od 2/10 efe (4, 8 L ) (v izvirniku ni jasno) čista pšenična moka, gotovo sveža. Vsaka sobota je bila na mizi (1 x 0, 5 m ) nameščena v dveh vrstah ( v dveh pilotovah), nameščenih pred severno stranjo (deset takšne tabele so 2Pas 4: 8). Ti kruhi so pripadali duhovnikom in so bili veliko svetišče (Leviticus 24,9).

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.