Atomsko jedro - in ... Kaj je atomsko jedro?

jedrska yadrosm. Jedro je atomsko. * * * Nuklearnega jedra YADROATOMNOE videti. Atomskega jedra ( cm. nuklearnega jedra).

Enciklopedijski slovar. 2009.