Artiodaktili so ... Kaj so artiodaktili?

PARAMETRI -s; veliko. Zool. Skupina sesalcev z dvema enakopravno razvitim prstom (vilice); na primer: hippopotamus, krava, prašič in drugi. Cloven-hoofed, -Th, -th. Ovce - n-ta žival. * * * skupina parkljev sesalcev. Vsak ud ima dva ali štiri prste; tretji in četrti prsti, ki nosijo glavno težo telesa živali, so boljši od drugih. 2 podreja: neprežvekovalci in prežvekovalci.

Enciklopedijski slovar. 2009.