Biografski slovar

Alekseev Fedor Yakovlevich

Alexeyev Fedor Yakovlevich je ... Kaj je Aleksejev Fedor Yakovlevich?
Alekseev Fedor Jakovlevič - v članku Aleksejeva (VV, VE, NM, F.Ya.).

Biografski slovar. 2000.