Albanski je ... Kaj je albanski?

albanska jezikovna veja indoevropske družine jezikov. Uradni jezik Albanije. Predpostavlja se, da albanski jezik nadaljuje enega od izginulih paleobalkanskih jezikov. Genetsko najbližje ilirskemu, mesapijskemu in tračanskemu. Pisanje na podlagi latinske abecede. * * * ALBANSKI JEZIKOVNI JEZIK, ločena veja indoevropskih jezikov ( glej INDO-EVROPSKI JEZIKI). Uradni jezik Albanije. Predpostavlja se, da albanski jezik nadaljuje enega od izginulih paleobalkanskih jezikov. Genetsko najbližje ilirskemu, mesapijskemu in tračanskemu. Pisanje na podlagi latinske abecede.

Enciklopedijski slovar. 2009.