Opomin
opomin (v'a) t - prepričajte, poučiti (voditi) (1 Timoteju 1: 5).

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.