Enciklopedijski slovar

Upravno pravo

Upravno pravo - to je ... Kaj je upravno pravo?

pravootrasl upravno pravo, ki ureja družbene odnose na področju javne uprave. Upravno pravo določiti vrstni red organizaciji in delovanju upravnega aparata, pravice in dolžnosti uradnikov, po vrstnem redu upoštevanja upravnih sporih, upravnimi kaznimi in drugimi. * * * UPRAVNI pravice PRAVOADMINISTRATIVNOE, pravi veja ( cm. PRAVO (sistem norm )), ki ureja družbene odnose, ki nastanejo v procesu organizacije in izvršnih in upravnih dejavnosti vlade. Posebnost upravnega prava Ruske federacije je ureditev materialnih in postopkovnih odnosov. Do leta 1917 je bilo upravno pravo imenovano policijsko pravo. Sistem upravnega prava vključujejo pravosodne institucije, norme, ki urejajo družbene odnose, značilne za vsa področja in področja javne uprave (upravni in pravni status državljanov, sistem, strukturo in pristojnosti izvršilne oblasti, javne službe, akti javne uprave, upravne odgovornosti, upravni postopek , načine za zagotovitev zakonitosti in zaščite pravic in svoboščin človeka in državljanov).Te institucije navadno imenujemo splošni del upravnega zakona. V posebej delu upravnega prava vključujejo pravosodne institucije, norme, ki urejajo posebne upravne odnosov na področju gospodarstva, družbenega in kulturnega življenja, varstvo javnega reda in varnosti državljanov, družbo in državo, obrambo, zunanje zadeve.

Enciklopedijski slovar. 2009.