Prevzemi so ... Kaj je nakup?
krčenje Rimljani 20:28, Pregovori 10: 3, Jeremija 20: 5, Micah 4:13) - bogastvo, kopičenje, vse vrste pridobivanja.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.