Enciklopedijski slovar

Absorpcijski koeficient

Absorpcijski koeficient - in ... Kaj je absorpcijski koeficient?

absorpcija pokazatelvelichina inverzni razdalja, na kateri je sevalni tok, ki tvori vzporedni svetlobni snop oslabljena zaradi absorpcije v mediju 10-krat ali e -krat. Izmerjeno v cm -1 ali v m -1 . * POKAZATELPOGLOSCHENIYA ABSORPCIJE INDEX, recipročna vrednost razdalje, pri kateri je svetlobni tok tvori vzporedni svetlobni snop oslabljenega zaradi absorpcije medijem v 10-krat ali e roki. Izmerjeno cm - 1 ali M 1 .

Enciklopedijski slovar. 2009.