2Cor.
( okrajšava ) Drugo pismo Korinćana

Sveto pismo. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.