1Par. 2: 6 je ... Kaj je 1Par. 2: 6?
Zara Zara: Zimri, Efan, Heman, Kalkol in Dara; vseh pet jih.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.