1Par. 2: 39 je ... Kaj je 1 Par. 2: 39?
Azariah je rodil Heletz, Helez je rodil Eleazov;

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.