1Par. 2: 19 je ... Kaj je 1Par. 2: 19?
rodila In klicala Azuba umrl; In Kaleb je vzel k Efratu in mu rodila Hur.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.