1Par. 2: 17 je ... Kaj je 1 Par. 2: 17?
Abigail je rodil Amesa; Amasa oče je več, Ismaelit.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.