1Par. 2: 1 je ... Kaj je 1Par. 2: 1?
To so sinovi Izraelovi: Ruben, Simeon, Levij, Juda, Isakar, Zebulun, Gen. 29: 32

Sveto pismo. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.