1Par. 18: 11 je ... Kaj je 1Par. 18: 11?
, in jih posveti, kralj David Gospoda z srebro in zlato, ki ga je od vseh narodov: od Edomaca, Moabci, Amonovih, od Filistejcev in od Amalekovcev.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.