1Par. 15: 20 je ... Kaj je 1Par. 15:20?
In Zaharija Aziil, Šemiramota, Jehiela, Uni, Eliab, Maaseja in Benaja - v psalteriji, v tankem glasu.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.