1Par. 19: 14 je ... Kaj je 1Par. 19: 14?
Joab in ljudstvo, ki je bilo pri njem, v boj proti Sircev, in pobegnili so od njega.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.