1Par. 15: 21 je to ... Kaj je 1 Par. 15:21?
Mattathias, Eliphelehu in Mikneja in Obed - Edom, in Jegiel in Azaziah - harfe do za začetek.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.