1Par. 15: 18 je ... Kaj je 1Par. 15: 18?
In z njimi njihove brate mladoletnika, Zaharija, Ben, Jaaziel, Šemiramota, Jehielov, Uni, Eliabovi, Benaja, Maaseja, Matitja, Elipheleh in Mikneja, Obed - Edom in Jegiel, nosači. 1Par. 16: 38

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.