1Par. 15: 11 je ... Kaj je 1 Par. 15: 11?
In Davida pozval Sadok in Abiatarja, in levite Uriela, Asaja Joel, Šemaja, Eliel, Aminadab,

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.